Publicaties

DOELSTELLING VAN DE STICHTING:
Op basis van maatschappelijk hulpbetoon het initiatief nemen tot het opzetten, alsmede het in stand houden van een ontmoetingsplek (inloophuis) in de burgerlijke gemeente Putten;
Het verkleinen van eenzaamheid van bezoekers van het inloophuis alsmede het vergroten van sociale samenhang tussen hen.
Het bevorderen van het samenspel tussen gasten en vrijwilligers.

Beleidsplan

Beleidsplan 2014 - 2015