Bestuur

Het inloophuis wordt geleidt door het volgende bestuur:

Voorzitter:
Secretaris
Penningmeester:
Contactpersoon coördinatoren:
Algemeen bestuurslid:
Vertrouwenspersoon:

 



Arcel Bultman
Femmie Grift
Johan Gooijer
Joke Kloppenburg
Jan Louw
Jo-Anne Willemsen