Bestuur

Het inloophuis wordt geleidt door het volgende bestuur:

Voorzitter:
Secretaris
Penningmeester:
Contactpersoon coördinatoren:
Algemeen bestuurslid:
Vertrouwenspersoon:

 Arcel Bultman
Femmie Grift
Corné Blok
Joke Kloppenburg
Johan Kroon
Jo-Anne Willemsen