Over ons

Missie, Visie en Kernwaarden

Missie

Het verkleinen van de eenzaamheid van bezoekers van het inloophuis en tevens het vergroten van de sociale samenhang tussen de bezoekers. We willen de stem van de (sociaal) zwakkere in de samenleving versterken en daarnaast steun verlenen aan hen die sociale contacten behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf voldoende hoorbaar te maken. Daarnaast willen we de (sociaal) zwakkere zelf betrekken om de (sociaal) zwakkeren in de samenleving te versterken.  

 

Visie

Om de geformuleerde missie in te vullen is het onze visie om aan alle mensen die hier behoefte aan hebben een veilige plaats aan te bieden van ontmoeting, voor het voeren van een goed gesprek of om deel te nemen aan gezelschapsactiviteiten. Daarnaast bieden onze vrijwilligers een luisterend oor.

Kom langs voor leuke activiteiten, gezelligheid of voor een kop koffie en proef de open sfeer van het inloophuis. 

Kernwaarden

Als kernwaarden kunnen worden genoemd:

 • Iedereen is welkom, ongeacht sekse, huidskleur, geloof, achtergrond enzovoort, enzovoort.
 • We sluiten op voorhand niemand uit
 • We hebben respect voor elkaar en zijn anderen niet tot last.
 • We praten met elkaar en niet over elkaar.

Hoe het begon

Op 1 maart 2013 was het dan zover. Het inloophuis ’t Hart van Putten opende haar deuren. Aan deze opening is een intensieve periode van voorbereiding voorafgegaan.

Het idee om een laagdrempelig inloophuis te vestigen in Putten speelde al enkele jaren. Ook in Putten spelen thema’s als eenzaamheid en sociale isolatie een rol, al is dat vaak niet zichtbaar. Een plekje in de luwte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten is daardoor een waardevolle aanwinst voor het sociale landschap van Putten. Vandaar dat vanuit de gemeente Putten het initiatief genomen is om de realisatie van een laagdrempelig inloophuis te onderzoeken. Om de realisatie van een inloophuis verder in te kleuren is een projectgroep in het leven geroepen. Deze projectgroep bestond uit vertegenwoordigers van het Diaconaal Platform, Stichting Welzijn Putten, de Woningstichting, de Wmo-raad en de gemeente Putten. Deze projectgroep onderzocht de mogelijke realisatie van een inloophuis in Putten en maakte ook een inventarisatie van de inloopvoorzieningen die Putten rijk was op dat moment.

De projectgroep concludeerde dat een breed opgezet, laagdrempelig en onafhankelijk inloophuis waar mensen met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten, bijdraagt aan de sociale samenhang, eenzaamheid en sociale isolatie in Putten vermindert. Daarmee hebben de activiteiten van het inloophuis een preventieve werking op de zorgvraag. Iedereen kan terecht voor een praatje en een kopje koffie, ongeacht leeftijd, fysieke gesteldheid of kerkelijke achtergronden. Met die insteek sluit het inloophuis perfect aan bij het eerste prestatieveld van de Wmo, gericht op leefbaarheid en sociale samenhang. 

De projectgroep stelde de volgende voorwaarden vast:

Het inloophuis is toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, fysieke gesteldheid of kerkelijke achtergrond.

 • Doel van het inloophuis is ontmoeten, koffie en activiteiten zijn een middel.
 • Het inloophuis wordt gerund door betrouwbare en integere vrijwilligers.
 • Het inloophuis is een onafhankelijk stichting en staat los van kerken, gemeente of wie dan ook.
 • Het inloophuis is nadrukkelijk geen hulp- of zorginstantie. Gastheren en gastvrouwen vervullen hooguit een signaleringsfunctie.
 • Het inloophuis is gevestigd op een centrale locatie, voor iedereen goed bereikbaar.
 • Het inloophuis biedt een zinvolle tijdsbesteding aan gasten, maar ook aan vrijwilligers.
 • Het inloophuis wordt gecombineerd met ander welzijnswerk in de gemeente.

Gelijktijdig bleek de diaconie van de Hervormde Kerk ook bezig te zijn met de realisatie van een inloophuis in Putten. Na goed overleg is besloten samen te werken aan één inloophuis dat voor iedereen toegankelijk is. Het inloophuis werd gevestigd op een centrale locatie in het dorp, namelijk aan de Molenweg.